Anna Wahlgrens introduktion till forumen

Låst
annawahlgren
Upphovskvinna SHN-kuren 1942-2022
Inlägg: 15366
Blev medlem: mån 22 nov 2004, 22:46
Ort: Gastsjön

Anna Wahlgrens introduktion till forumen

Inlägg av annawahlgren »

:D Alla är ni innerligen välkomna hit, ni föräldrar och medmänniskor som vill tala med andra och varandra om barnen, som vi fått som en gåva och ett lån! Och som ger oss bekymmer ibland - men också lär oss så ofantligt mycket, inte minst om oss själva.

Anna Wahlgren.com är min personliga hemsida, ideellt skapad och driven på egen bekostnad. Föräldraforumet rymmer numera - januari 2011 - hela trettio forumrubriker på olika språk och skilda ämnen. Varje forum har sin egen så kallade hjärtebarnskontrollant, som ser till att inga inlägg förblir obesvarade. Inom tre dygn ska man kunna räkna med att få svar. Oftare går det betydligt snabbare än så. (Undantagna från tredagarsregeln är förstås Kackelforum och Barnasaker, där viss handel pågår.)

:arrow: Det är inget krav för den som vill skriva på annawahlgren.com att själv vara förälder. Inte heller är det något krav att man ska omfatta eller ens känna till Barnaboksfilosofin. Önskemålet är dock att man har ett öppet sinne, berett att ta till sig just Barnabokens syn på barn. Inställningen till barn som Barnaboken förmedlar representeras genomgående bland de kära forumisterna här. Det är en inställning som går ut på att vara sitt barns allra bästa vän i världen.

Barn är betjänta av enkelhet. Det allra mesta med små (och inte så små) barn är mycket enklare än man tror, om man bara har ett mål för ögonen. Här ska man kunna finna enkla och praktiska råd som talar till det sunda förnuftet, få allmänmänskligt stöd i sin föräldrauppgift, erfara sans och perspektiv, känna glädje över den rikedom som heter barn och kunna njuta dem (igen). Små barn ska njutas – och njuta själva!

Barn är också betjänta av saklighet. Kritik, tillrättavisningar, negativismer av alla slag ska alltid följas av en väg ut, av ett handlingens kärleksfulla JA på varje ”nej” eller ”inte”; av ett konstruktivt, positivt, vägledande, rätt och riktigt alternativ.

För dessa forum gäller samma princip. Andan är positiv. Mottagandet är välkomnande och tonen varm. Här ska ingen behöva känna sig ensam, dum eller ynklig - här ska man känna det som om man kom hem. Och dörren är öppen - hem är man ju alltid välkommen. Ska man vara!

Är man ute efter att beklaga sig över det helvete man har som förälder till barn som faktiskt inte bett om att få vara till besvär, är man fortfarande välkommen men kan kanske inte räkna med mycket annat än en spark i häcken… Någon offermentalitet odlas inte här. Det är alltigenom den goda viljan som är bestämmande. Utgångspunkten måste vara att man vill lära, förändra och förbättra, inte klaga.

:arrow: Inlägg som får betecknas som sabotageförsök snarare än uttryck för den goda viljan, som skulle (och ska) vara bestämmande här, kan behöva avlägsnas. Någon redovisningsskyldighet föreligger då inte.

:arrow: Vad gäller reklam godtar jag endast (obetald) sådan för produkter jag själv kan gå i god för utifrån personlig erfarenhet (se förstasidan). Det är inte utan stolthet jag finner mig ensam på nätet om ett föräldraforum som är helt fritt från betald reklam.

:arrow: Inte heller bilder, sidfötter, foton, såkallade mätstickor etc. får stjäla ögat från texten. Därför är nästan hela föräldraforumet bildfritt, förutom Kackelforum och Barnasaker som är ett undantag. I sin personliga profil/undertext kan man förstås länka till vilket bildmaterial man vill.

Vad gäller annonsering på Barnasaker är principen att det som utlyses säljs privat och till självkostnadspris. Syftet ska vara att betjäna de små (eller inte så små) barnen, ingen annan.

:arrow: Vill man marknadsföra egen verksamhet, av vilket slag det nu vara må, är man välkommen att göra det på Kackelforum, ävensom att länka till allt mellan himmel och jord. Men ingen annanstans.

:D Välkomna alla till ett föräldraforum som framför allt annat handlar om barnen och ett gott förhållningssätt till såväl dem som föräldraskapet! Upplysande, upplyftande och renodlat konstruktiva är dessa forum unika och ska så förbli!

:heart: :-({|= :heart:

Anna Wahlgren, författare och niobarnsmor

:arrow: Vid användartekniska problem, kontakta:

* TorsMamma - likn@hotmail.com

:arrow: For user technical problems, contact above:

Forum Terms and Conditions:

A WARM welcome to you, parents and fellow human beings who want to talk and listen to others about children - who are ours as a gift and a loan! Yes, they give us trouble at times - but they teach us so very much, not least about ourselves.

AnnaWahlgren.com is my personal website, created, operated and maintained by volunteers. Currently there is one English language forum, four German language forums and seventeen different parenting forums in Swedish. Each forum has its own Administrator to ensure that no message goes unanswered. (The exception is the Swedish section Barnasaker where buying and selling of items is ongoing). I welcome you all. Here you will not feel alone.

There is no requirement that you are a parent, but it is obviously an advantage. This is a place to meet people who have big or small problems with their big or small children, who want to solve these problems with constructive advice and discussion. There is also no requirement that you have read, or even know the For the Love of Children (FTLOC) philosophy. The only pre-requesite you need is an open mind, with a willingness to take on the FTLOC philosophy. The attitude towards children as explained in FTLOC is represented consistently in these forums. It is an approach which says that you are your young children’s best friend in the world and you are raising them to one day stand on their own two feet with the necessary tools and skills to live a harmonious life.

Children benefit enormously from simplicity. Most issues with young children are much easier to resolve once you have a goal in sight. On these forums you can find simple and practical advice that speaks common sense, get support in your parental role, discover new experiences and perspectives, feel joy over the wealth that children bring and enjoy them (again). Small children should be enjoyed and enjoy themselves!

Children also benefit greatly when treated with objectivity. Criticism, reprimands, negative statements of all kinds should always be followed by a way out, a resounding YES to each NO - a constructive alternative that provides true guidance. In these forums the same principle applies.

The spirit within these forums is positive. For anyone who does abuse the forum (and/or members), individual posts or entire threads can be removed without notice and without justification.

If you are here to lament the hell you are in because you are a parent then you are still welcome - but you may not be able to count on much more than a kick up the bum. The starting point must be to want to learn and change, not complain. Victim mentalities are not cultivated here - it is the goodwill of the children which sets the tone.

Personal attacks are not appropriate and as with small (and not so small) children, there must be a clear distinction between thing and person.

The only advertising on this site is unpaid and is for products which I can vouch for based on personal experience. It is not without pride that I find myself alone providing a parenting forum free from any commercial advertising.

The whole parenting forum is also picture-free so that photos, footers, counters and so on do not distract the eye from the text, the exeption to this rule is "Kackelforum" and "Barnasaker". In your personal profile there is an option to link to an image if you so wish.

As for threads advertising goods or services for the child, the principle is that what is advertised is sold privately and at cost. The aim should be to serve the small (or not so small) children, and no one else.

So welcome to my website which above all is about the children, and a positive attitude to them and to parenthood. Informative, uplifting and constructive - these forums are unique.

Anna Wahlgren - mother of nine, grandmother of fourteen, parent educator, child advocate

:heart: :-({|= :heart:
:D Nio barn, arton barnbarn, tre barnbarnsbarn och några tusen nästanbarn :!:
Anna Wahlgren 6 Oktober 1942 - 7 Oktober 2022
Låst

Återgå till "Anna Wahlgrens introduktion till forumen"