Vad är IAHP?

Vad är The Institutes for the Achievement of Human Potential - Institutet för uppnåendet av den mänskliga potentialen?
Låst
Sagomamma
Inlägg: 742
Blev medlem: sön 21 nov 2004, 19:52
Ort: Hässleholm i Skåne
Kontakt:

Vad är IAHP?

Inlägg av Sagomamma »

Vad är IAHP?


Mycket kan man hitta om man söker på IAHP på nätet, och det är lätt att tappa översikten. Vi har här gjort en liten introduktion till intresserade föräldrar.


Av Hege Stohlander


Glenn Doman (86) är fysioterapeuten som i 1955 tillsammans med en del andre fagfolk, läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, hjärnkirurger, psykologer, pedagoger och liknande startade ett institut som heter The Institutes for the Achievement of Human Potential (IAHP).

IAHP ligger i Philadelphia i USA, men har hele världen som arbetsfält. IAHP har genom de siste 50 åren gjort häpnadsväckande upptäckter når det gäller hjärnutvecklingsprocessen hos båda friska och hjärnskadade barn, och detta satt i system som behandling for hjärnskadade barn är i Norge och Danmark är känd som Doman-metoden. Här i Sverige är det inte känd alls.

En del av det IAHP har upptäckt, är man inte sams om i fagmiljöer runtom i världen. IAHP kan inte dokumentera allt de säger, men de kan visa till uppseendeväckande resultat hos hjärnskadade barn som följer deras neurologiska utvecklingsprogram. IAHP offentliggör alla resultat som barnen på "Intensive Treatment" programmet gör. Detta anses i fagmiljöer inte som nog, och är varför Doman-metoden anses som inte tillstreckligt dokumenterad. Hos en del läkare anses behandling enligt metoden som något man inte kan anbefalla.

IAHPs viktigaste upptäckt är at hjärnan hos barn är i en ständig utvecklingsprocess, och denna process kan stanna upp ved en allvarlig hjärnskada, den kan saktas ned ved en moderat skada, men viktigast av allt, det er en process som kan påskyndas.

Och detta er vad IAHP gör for hjärnskadade barn: De lär föräldrarna hur de kan påskynda processen hos egna barn. Och processen påskyndas när man börjar et utvecklingsprogram, vid att friske hjärnceller omprogrammeras till å ta över uppgifterna till de hjärncellerna som har gått miste vid skada, eller att det bildas nye förbindelse och övergångar, en slags ”omväg” runt skadan i hjärnan. Processen påskyndas också av organisering av en kaotisk och oorganiserad hjärna (som inte sällan är fallet hos barn med skadar i hjärnan).

Sådan omprogrammering och organisering är ingen omöjlighet. Hjärnan är mycket mottakelig, och all stimulering som göres med barnet är riktad direkt mot hjärnan. Denna stimulering sätter igång en reparations- och utvecklingsprocess i hjärnan, som svärt ofta leder till positiva ändringar i barnets funktionsnivå.

Det neurologiska utvecklingsprogrammet tar sikta på att göra nånting åt själva orsaken till symptomen et hjärnskadad barn har, alltså själva hjärnskadan, i ställetför att dämpa symptomen eller göra försök på inlärning av färdigheter.

I IAHP sine programmer är det ingen form av medicinering eller kirurgi.

Programmet består av flera program, det ingår fysiska program som kravling och krypning, löpning och gymnastik. Det ingår intelligensprogram som läsning och matematik. De ingår fysiologiska program som oxygenberikning, mönsterskapning (patterning) och ernäring.

IAHP har knyttet till sig duktiga fagfolk innan de övanförnemnde områden, och IAHPs styrelseförmann är chefsläkare i NASA.

I Norge er det för tiden ca 30 familjer på IAHPs "Intensive Treatment" program, i Danmark är det omkring 80. Det er okänd hur många som följer metoden utan vägledning från IAHP.

Det finns många myten omkring IAHP. En av myten är at barnen tränas 8-10 timmer om dagen.
Detta stämmer inte riktigt. Det rör sig för det första inte om träning, men om att förse hjärnan med neurologisk stimuli. Friska barns hjärnor får stimuli hela tiden mens barnet är vaket. Så är inte fallet för hjärnskadade barn, dom kan inte själv ta sig den stimulering dom behöver. Med det neurologiska utvecklingsprogrammet är det er föräldrarna själva som förser sitt hjärnskadade barn med stimuli, och det är helt och hållet föräldrarna själva som bestämmer mängden av stimuli till sitt barn.

Det är olika nivåer inom IAHP, och det första nivået är att läsa Glenn Domans bok ”What To Do About Your Brain Injured Child” och därefter göra ett eget utvecklingsprogram där man själv väljer intensitet, varighet och hyppighet

Det andra nivået är att delta på IAHP sitt introduktionskurs ”What To Do About Your Brain Injured Child”, och få undervisning och hjälp till att utveckla ett slikt utvecklingsprogram ”Home Program”. Efter kursen kan man själv välja intensitet, varighet och hyppighet när det gäller stimuleringen.
Deltagelse på What To Do-kursen ger också anledning att följa IAHPs föreläsningar i ”Lecture Series” som bygger vidare på kunskapen från kursen.
Kursen hölls av och till i Scandinavia, nästa gång i Köpenhamn Januari 2006.

Tredje nivå: Väljer man att gå vidare efter att ha genomfört ”Home Program”, kan man söka om att få komma till ”Aspirant Visit” som er IAHPs första möte med barnet. Här är det nu de anställde vid IAHP, staff-members, som evaluerar barnet och tillpassar ett utvecklingsprogram for just detta barnet.

Önskar man så att gå enda ett steg vidare, till fjärde nivå, kan man söka om att bli tatt upp vid ”Intensive Treatment” som är det mest omfattande programmet. Här ställs det för första gång krav på föräldrarna om genomföringen av programmet, och detta program är kun för de föräldrarna som önskar er hög grad av stimurering för sitt barn. Dessa barn kommer ofta upp i 6-8 timmars stimulering om dagen under perioder av sitt program. Var femte-sjuande månad åker dessa familjer till IAHP för evaluering och uppjustering av programmet.

De allra flesta föräldrar som starter upp med ett slikt utvecklingsprogram, oavsett på vilket nivå, får vanligtvis en större förbättring för barnet sitt än dom hade väntat på förhand.

Läs om slika föräldrar och deras barn på www.hjerneaktiv.dk under ”De Nye Börn”.
Låst

Återgå till "Information om IAHP och deras neurologiska utvecklingsprogram"