Glenn Doman

Vad är The Institutes for the Achievement of Human Potential - Institutet för uppnåendet av den mänskliga potentialen?
Låst
Sagomamma
Inlägg: 742
Blev medlem: sön 21 nov 2004, 19:52
Ort: Hässleholm i Skåne
Kontakt:

Glenn Doman

Inlägg av Sagomamma »

Glenn Doman är utbildat fysioterapeut på University of Pennsylvania i 1940 och skaparen av The Institutes for the Achievement of Human Potential (IAHP), som den dag idag är motor för utveckling av hjärnskadade barn.

Av LARZ THIELEMANN

Tack vare en mycket sta vilja och en våldsam nyfikenhet fick Glenn Doman lov att övervara en av dåtidens stora neurokiruger dr. Temple Fay's operationer och studier av den mänskliga hjärna på The University of Pensylvania.

Det förde honom in i neurologiens värld och gav honom svaret på varför hans fysioterapeutiske metoder hade varit en fiasko i förhållandet till behandling av handicappede barn och unga.
Efter avtjänad militærtjänst etablerade Doman, med uppbackning från kolleger i Philadelphia, en behandlingsklinik for handicappede. Behandlingen ägde rum på själva kliniken med dåtidens (och tyvärr också nutidens) välkände metoder och tekniker.
Det viste sig imidlertid at resultaten inte stod mål med insatsen. De avgörande resultaten uteblev och efter intensiva diskussioner i medarbetarstaben kom de fram till två konklusioner: Antingen skulle man stänga ner kliniken eller också skulle man leta upp ny viten.
Idag kan vi lyckligtvis konstatera, att de valde den siste lösningen.
Glenn Doman och ett team av idealistiske medarbetare beslutade hädanefter att undersöka den normala barnhjärnan, och gav sig själv uppgiften att hitta svaret på den helt grundläggande frågan: Vilka betingelser och omständigheter avgör om ett barn utvecklar sig till ett normalt och friskt barn? Och i denna sammanhäng inte mindre viktigt: "Vilka betingelser och omständigheter är avgörande för att ett barn INTE utvecklar sig till ett normalt och friskt barn?”

Världen som laboratorium
För att besvara denna fundamentala fråga företog Glenn Doman och det som senare skulle utveckla sig till att bli början till The Institutes for the Achievement of Human Potential (IAHP) en världsomfattande resa runt till alla möjliga och omöjliga civilisationer i allvärldens avkrokar. I allt blev det till mer än 100 länder. Resan varade i två år och gav många svar på de frågorna de sökte.
Dom levde, studerade och arbetade samman med barn i mer än ett hundra länder, som spände från de mest civiliserade till de mest primitive. Från slumbarn i Singapore till barn i Brasiliens mest oframkomliga regnskogar till barn i det mest civiliserade Nordeuropa.
Den unika viten dom fick från dessa upptäckter omsatte dom till program, som hade till föremål att utveckla hjärnskadade barn. Viten, som den dag i dag ligger till grundlag for IAHP's program eller Doman-metoden, som journalister ynder at förenkliga detta komplexa program till.

Från behandling av barn till behandling av föräldrar
I 1983 omstrukturerade IAHP sin verksamhet och satsade nu enbart på utbildning och forskning.
Man hade efter 20 års verksamhet gjort den erfarenhet, att de barnen, som hade de absolut bästa resultaten var barn der moren och familjen hade haft en mycket avgörande insikt och en avgörande praktisk medverkan i utförelsen av programmet.
Glenn Domans framsynte och progressive tanker har igenom hele hans virke tiltrukket några av samtidens bästa läkare, forskare och vetenskapsmän, som alle fritt och gratis har ställt sin viten till rådighet for IAHP's arbete för at utveckla det mänskliga potential.

Världens navel for världens hjärnskadade barn
IAHP's historia är full av världsberömda personligheter, och namn som Jonas Salk, Raymond Dart, Linus Pauling och Adelle Davis dyker upp i alla instituttets skrifter. Idag är det personer som Ralph Pelligra, Mihai Dimancescu och Philip Maffetone.
Idag har The Institutes for the Achievement of Human Potential filialer i många länder och kontinenter, vilket den brasilianske regering har påskyndat och slått honom till riddare för hans enastående arbete.

Författaren
Glenn Doman har efter detta gett ut böcker och artiklar och har varit en avgörande faktor i förhållandet till det officielle syn på hjärnskadade barn. Han är den internationella bestseller författaren till Gentle Revolution Serien, herunder: Sådan Hjælper Du Dit Hjerneskadede Barn, som är den danska översättelsen av What to Do About Your Brain-Injured Child, Han har också skrivit How to Multiply Your Baby’s Intelligence, How to Give Your Baby Encyclopedic Knowledge, How to Teach Your Baby to Be Physically Superb, How to Teach your Baby to Read och How to Teach Your Baby Math.
Idag helligar Glenn Doman all sin tid till utbildning av föräldrar till båda hjärnskadade såvel som friska barn i allvärldens länder, hvor IAHP avhåller kurser.
Men han er också känt for att gå runt på IAHP's institutter och tala med föräldrar och barn, som har valt att studera hans arbete.
Låst

Återgå till "Information om IAHP och deras neurologiska utvecklingsprogram"